Zníženie príjmovej hranice pre získanie štátneho príspevku pre mladých

Najvyššia príjmová hranica pre získanie štátneho príspevku pre mladých sa skončila 30.06.2015.

Zníženie príjmovej hranice pre získanie štátneho príspevku pre mladých

Od 1. júla do 30. septembra sa táto príjmová hranica znižuje na 1 090,70 Eur brutto dosiahnutých ako priemerný hrubý mesačný príjem za rok 2014 na jednotlivca a na 2 181,40 Eur brutto pre dvojicu žiadateľov bez ohľadu na to, či sú manželia, alebo nie. Príspevok pre mladých teda bude môcť získať v tomto kvartáli menej žiadateľov o hypotekárny úver. Na posledný kvartál tohoto roka je predpoklad, že táto hranica stúpne, ale maximálne o 50 EUR, a to podľa porovnania predchádzajúcich rokov. Ak teda nárok na príspevok nespĺňate teraz, je možné, že ho budete spĺňať od októbra do decembra 2015.

Dôležité info:

Ak dvojice, ktoré vyčerpali príspevok pre mladých pred niekoľkými rokmi stále nepresiahli vekovú hranicu 35 rokov, môžu o príspevok požiadať ešte raz, ale na druhého partnera, ktorý predtým nefiguroval ako hlavný žiadateľ o úver. Toto sa týka najmä dvojíc, ktoré menia menší byt za väčší alebo si skrátka menia svoje bývanie.

 

Autor hypotekárnej poradne: hypotekárny špecialista Ing. Barbara STANČÍKOVÁ