Kúpa pozemku na hypotéku

 Pozemok sa stane nehnuteľnosťou, keď sa spojí so stavbou, presnejšie, keď sa „vyleje“ základová doska a postaví sa 1,30 m obvodového muriva. V tomto štádiu je možné stavbu geometricky zamerať a dať zapísať na katastrálnu mapu a list vlastníctva. Ak sa vie klient sám z vlastných prostriedkov dostať do tohoto štádia výstavby, tak má „vyhraté“ a vie požiadať o hypotéku aj na budúcu hodnotu stavby, ktorú je možné vypočítať podľa projektu stavby. O hypotéku môže klient žiadať v momente, keď má právoplatné stavebné povolenie.

Kúpa pozemku na hypotéku

     Klienti avšak často nemajú prostriedky ani na kúpu pozemku, nie to ešte na začatie stavby. A tu začína problém, ako zohnať prostriedky na kúpu pozemku. V zmysle toho, čo som napísala, nie je to jednoduché. Viacero bánk ako zabezpečenie úveru vôbec neakceptuje samotný pozemok, ďalšia veľká časť bánk akceptuje maximálne 50% z hodnoty pozemku. Upozorňujem, že z hodnoty pozemku, ktorú určí banka, nie z kúpnej ceny pozemku. Potom tu máme dve banky, čo vedia dať maximálne 70% z hodnoty pozemku a potom, hurá, jedna banka, čo vie dať aj viac ako 80% z hodnoty, avšak za podmienky, že k pozemku sú skolaudované inžinierske siete a klient sa zaviaže, že do dvoch rokov postaví nehnuteľnosť.

     To, čo tu píšem, sa týka len pozemkov určených na výstavbu bytov alebo rodinných domov. Banky vôbec nefinancujú kúpu ornej, lesnej pôdy, kúpu pozemku, na ktorej je možné stavať iba priemyselné stavby a pod.

     Ak klient nemá vlastné prostriedky na kúpu pozemku, môže využiť možnosť a založiť inú nehnuteľnosť – dočasnú nehnuteľnosť. Často sa stáva, že je to rodičovská nehnuteľnosť. Po dokončení stavby (skolaudovaní) môže klient požiadať banku o presun záložného práva na dostavanú nehnuteľnosť. Pri tomto procese je však možné, že banka klientovi presun nedovolí, ak má pocit, že presunom záložného práva by dostala horšie zabezpečenie. Je absolútne nevyhnutné vopred, a to čo možno najpresnejšie, tento zámer prediskutovať s odborníkom – hypotekárnym poradcom, aby sa nakoniec nestalo, že banka presun záložného práva neschváli. Je to veľmi častý jav. Keďže ide o plánovanie zámeru na niekoľko mesiacov, až rokov dopredu a v celom procese vystupuje viacero neistých faktorov, porada z odborníkom je kľúčová. S presunom záložného práva však bude mať klient spojené poplatky v banke za zmenu zmluvy  (cca 150 EUR), poplatok za znalecký posudok na nehnuteľnosť, na ktorú sa záložné právo prekladá (cca 200 EUR) a poplatky na katastrálnom úrade (66 EUR). Presun záložného práva je časovo náročnejší proces, môže trvať aj viac mesiacov.

 

Autor hypotekárnej poradne: manažér | hypotekárny špecialista Ing. Karin GRONOVÁ