HYPOTÉKA PRE SPOLOČNÍKA S.R.O.

Ak ste spoločníkom v s.r.o. a nemáte žiadny iný príjem, nižšie nájdete najdôležitejšie informácie ohľadom Vašich možností financovania kúpy nehnuteľnosti.

HYPOTÉKA PRE SPOLOČNÍKA S.R.O.

Dôležité je, aby mala spoločnosť ukončené minimálne jedno zdaňovacie obdobie a nepretržite existovala aj naďalej, banka bude vychádzať z príjmu za posledné ukončené zdaňovacie obdobie. Ak ste ešte nestihli podať daňové priznanie za predchádzajúci rok, banka vie akceptovať príjmy z posledného daňového priznania do konca marca, väčšina bánk neakceptuje záporné vlastné imanie ani akúkoľvek stratu.

Sú dva spôsoby, ktorými banky počítajú akceptovaný príjem spoločníka s.r.o.

  • Akceptovanie príjmu spoločníka vypočítaného zo zisku.
    Akceptovaný príjem = (ročný zisk/12) x podiel spoločníka v s.r.o v %. Výsledkom je Váš bankou akceptovaný mesačný príjem. Niektoré banky akceptujú príjem zo zisku aj bez jeho vyplatenia resp. bez zápisnice o vyplatení zisku. Zisk = riadok 38 z výkazu ziskov a strát (výsledok hospodárenia po zdanení)
  • Akceptovanie príjmu spoločníka vypočítaného z tržieb. 
    Akceptovaný príjem = (10% z tržieb x podiel spoločníka v s.r.o. v %) /12. Výsledkom je Váš bankou akceptovaný mesačný príjem. Je možné vychádzať z tržieb za predaj tovaru, predaj vlastných výrobkov, predaj služieb, alebo ich súčtu.

Toto je zhrnutie základných a najdôležitejších informácií. V prípade ďalších otázok ma neváhajte kontaktovať.


Autor článku: Ing. Boris ILIĆ