• ERGO

    SKVELÉ BÝVANIE s najvýhodnejšou cenou na trhu

 

ERGO Poisťovňa, a.s. vám prináša poistenie domu a domácnosti - ERGO Skvelé bývanie

  • jedna z najvýhodnejších cien poistenia na trhu (zľava na poistnom až do výšky 45%)
  • automatické poistenie vedľajších stavieb bez nutnosti pripoisťovania a navyšovania poistného
  • asistenčné služby zahrnuté v cene poistenia, vrátane právnej asistencie s finančným plnením až do výšky 1 500 €
  • poistenie náhrobných kameňov aj pre prípad vandalizmu (platí pre balík EXTRA)
  • v cene poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi domácnosti s jedinečným limitom 350 000 €, ako i zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti
  • predĺžená záruka na vybrané elektrospotrebiče až do 5 rokov (platí pre balík BASIC+PLUS+EXTRA)

 Viac info v produktovom letáku.

  

 

V prípade potvrdenia vinkulácie poistného plnenia zo strany ERGO Poisťovne, a.s. zašlite Žiadosť o vinkuláciu poistného plnenia, ktorú vám poskytne financujúca banka, poštou na adresu ERGO Poisťovne alebo navštívte ERGO Poisťovňu