Aké typy nehnuteľností je možné financovať hypotékou?

Hypotéku môžeme využiť na rôzne typy nehnuteľností.

Aké typy nehnuteľností je možné financovať hypotékou?

BYT – je v bankách najobľúbenejším zabezpečením hypotéky, hlavne z dôvodu jeho rýchlej likvidity, na rozdiel od domu. Byty sú viac - menej rovnaké, klienti poznajú už po niekoľkých obhliadkach jednotlivé dispozície bytov, a potom už záleží len od stavu bytu a od lokality.  POZOR na „byty“ typu apartmán, štúdio, ateliér! Klienti si často myslia, že keď kupujú „byt“ pod takýmto názvom, kupujú niečo honosnejšie. S týmito typmi „bytov“ sa stretávame často pri nových developerských projektoch. V minulosti takéto „byty“ banky bežne financovali. Ak klient kupuje tento typ „bytu“ ako novostavbu, môže sa ešte stať, že banka, s ktorou má developer zmluvu, môže naň poskytnúť hypotéku. Ale v budúcnosti, následný predaj takéhoto „bytu“, môže priniesť jeho majiteľovi nemalé starosti, keďže právne ide o nebytový priestor. Nebytové priestory banky bežne nefinancujú a zopár bánk iba veľmi obmedzene.

DRUŽSTEVNÝ BYT – banky nefinancujú, iba ak by bolo účelom úveru odkúpenie bytu od družstva.

RODINNÝ DOM – pri rodinných domoch, hlavne, ak nejde o novostavbu, treba dávať veľký pozor, či súhlasí skutkový stav s právnym stavom nehnuteľnosti. Z mojej praxe každý druhý existujúci rodinný dom býva problémový, čím starší, tým viac problémov. A to hlavne z pohľadu drobných čiernych stavieb na pozemku (rôzne terasy, prístrešky, garáže, spevnené plochy alebo nevysporiadaná prístupová cesta k domu). Ak takýto stav banka zistí pri schvaľovaní hypotéky, tak rovno úver zamietne alebo v lepšom prípade povie klientovi, čo má opraviť. Znalec, ktorý vypracováva znalecký posudok, by klienta na nezrovnalosti mal upozorniť, keďže takéto zistenie je povinný uviesť do znaleckého posudku. 

POZEMOK – banky financujú iba stavebné pozemky. Ak to nie je uvedené v liste vlastníctva, banka bude trvať na tom, aby klient predložil Územno-plánovaciu informáciu. Je to potvrdenie, ktoré vydáva miestno-príslušný stavebný úrad. Na potvrdení bude uvedené presne v zmysle územného plánu, o aký typ parcely ide. Ak na pozemku nie je možné stavať, takýto typ pozemku banky nefinancujú vôbec.

ROZOSTAVANÝ RODINNÝ DOM – toto je právny stav, keď je možné geometricky zmerať rozostavanú stavbu. Hovorí o tom stavebný zákon, t.j. existuje minimálne základová doska a 1,3 metera muriva.

CHATA – banky tento typ nehnuteľnosti financujú len obmedzene. Dnes je trend, že v záhradkárskych osadách vyrastajú „chaty“ – rodinné domy, v ktorých klienti normálne bývajú, s týmto banky už počítajú. Znalec pri vypracovaní znaleckého posudku na chatu musí napísať, že je určená na celoročné bývanie, inak nie je možné takýto typ nehnuteľnosti dať banke ako zabezpečenie hypotéky. Ak klient kupuje naozaj chatu pre rekreačné účely, je nevyhnutné, aby znalec riadne opísal jej technický stav, aby bolo jasné, že je možné v nej celoročne bývať.

NEHNUTEĽNOSTI URČENÉ NA PODNIKANIE – sú financované len veľmi, veľmi obmedzene, keďže hypotéky pre fyzické osoby sú určené na financovanie nehnuteľností určených na bývanie. Záleží od toho, ako je nehnuteľnosť zapísaná v liste vlastníctva. Podnikateľské nehnuteľnosti sa financujú prostredníctvom podnikateľských úverov.

Záverom

Slovenské banky môžu financovať iba nehnuteľnosti na území Slovenska, zapísané v katastri nehnuteľností, bez tiarch (hlavne bez zápisu práva dožitia nejakej osoby, bez exekúcií, súdnych sporov a pod.) a bez záložných práv, s výnimkou tých, ktoré banka akceptuje, prípadne uvedie spôsob ich akceptácie. 

 

Autor hypotekárnej poradne: manažér | hypotekárny špecialista Ing. Karin GRONOVÁ